دانلود پایان نامه درباره شعر، آتشی، فرانسه، نیما، (تمیمی،1385:، حزب

با سیاست نیز بعد از آشنایی با همین گروه‌ها آغاز شد” (یاحسینی،1382: 88).“در واقع لحظه اوّلی که من با حزب توده پیوند خوردم در اواخر شهریور ماه 1330 و در شیراز بود. این ابتدای زندگی به اصطلاح سیاسی من بود” (یاحسینی،1382: 94)؛ امّا “پس از اختناق زیاد، درست در سالی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله در مورد سود، سهام، سرمایه، شرکتها، ،، معنی

یش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد (شباهنگ،1387،188)1.دلایل زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن این موضوع که درباره خطای پیش بینی سود و رابطه آن با واکنش های متفاوت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق در مورد شعر، نوستالژی، شاعر، سمبلیسم، اجتماعی، فرانسه

انتیستی باشد که در آن‌ها رگه‌هایی از سمبولیسم را می‌توان جست (اشرف‌زاده،1381: 232).وی به تمام و کمال نماینده شعر “رمانتیک” در حوزه “موج نو” است. آثار شعری‌اش عبارتند از:چشم‌ها و دست‌ها (1333)، دختر جام (1333)، شعر انگور (1336)، سرمه خورشید (1339)، با گیاه و سنگ نه، آتش (1356)، از آسمان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه با موضوع سود، سهام، :، حسابداری، سهامداران، سرمایه

– استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها به صورت استقرایی انجام گرفته است. 9-1 متغیر های پژوهشمتغیر های این پژوهش عبارتند از:جدول ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در مورد شعر، رمانتیسم، جریان، مکتب، کتاب، ادبیّات

ل کلاسیسیسم دور افتاده‌بودند به مفهومی تحقیرآمیز به کار رفت و کمی بعد فریدریش‌فون‌شلگل در آلمان و مادام دوستال در فرانسه، این اصطلاح را برای مکتب جدیدی که در ادبیّات ظهور یافته‌بود؛ به کار بردند (میرصادقی،1373: 113).مبدأ شروع نهضت رمانتیسم، انگلستان بود؛ هرچند که شاعران و نویسندگان مکتب رمانتیسم در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله با موضوع سرشت، منش، پاداش، پرسشنامه، شخصیت،

نرمال(کلونینگروشوراکیک،1992)و تفاوت میان اشکال مختلف مشخصات شخصیتی مربوط به آسیب شناسی نیز دراین چارچوب می باشد(شوراکیک، ووایت هد، پرزبیک وکلونینگر،1993).کلونینجر یکی از نظریه پردازان زیستی شخصیت است که با نگاه و تأکید بر پارامترهای زیست شناختی، یک چارچوب نظری محکم در باب شخصیت پدید آوردکه هم شخصیت بهنجار و هم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله با موضوع آتشی، شعر، دانشسرای، بوشهر، ، شاعر

زم شناخت همه مؤلفههای شعری آن شاعر، از جمله مؤلّفه‌های نوستالژی در شعر وی است. این امر می‌تواند کمک شایانی به نقد روان شناسی نموده و ژرف‌ساخت‌های شعر را از نظر روان شاعر بررسی نماید؛ زیرا نوستالژی و مؤلّفه‌های آن به صورت واضح‌تری شعرشاعر را نمایان می‌سازد.1-5- فرضیّاتنوستالژی در شعر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله با موضوع سهام، سود، شرکتها، ،، ، عادی

شده / متغیرهای حذف شده117جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته117جدول (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته118جدول (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (coefficients) متغیر مستقل و متغیر وابسته119جدول شماره (26-4) :ضریب همبستگی پیرسون بین ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق در مورد ، سرشت، شخصیتی، پرسشنامه، اختلال، پرهیزی

ه(پیلیسولو،2003). دامنه های کاربردی اصلی همبستگی بیولوژیکی عصب شناسی مربوط به ویژگی های شخصیتی، مطالعات ژنتیکی مربوط به شخصیت و مطالعات سبب شناسی و بالینی متعددی در روان پزشکی و روان تنی می باشد(فریمان68،1995؛ پیلیسولو،2002؛ گیولیم69،2002؛ ایتیر70،2003).پرسشنامه سرشت و منش در کشور های مختلف، ترجمه شده و معتبر شناخته شده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل