ل کلاسیسیسم دور افتاده‌بودند به مفهومی تحقیرآمیز به کار رفت و کمی بعد فریدریش‌فون‌شلگل در آلمان و مادام دوستال در فرانسه، این اصطلاح را برای مکتب جدیدی که در ادبیّات ظهور یافته‌بود؛ به کار بردند (میرصادقی،1373: 113).
مبدأ شروع نهضت رمانتیسم، انگلستان بود؛ هرچند که شاعران و نویسندگان مکتب رمانتیسم در انگلستان از گرایش‌های خود نسبت به این مکتب آگاهی نداشتند و اصطلاح رمانتیسم را در مورد آثار خود به کار نمی‌بردند. این نهضت از انگلستان به آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سایر کشورهای اروپایی نفوذ کرد (میرصادقی،1373: 115).

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

هرچند که برخی منتقدان، اوایل قرن نوزدهم را دوره افول رمانتیسم می‌دانند؛ امّا بساری از اصول و ارزش‌ها و قواعد این مکتب در طول قرن نوزدهم باقی ماند و راهگشای ظهور مکتب سمبلیسم در ادبیّات شد. منتقدان برخی از اختصاصات قرن بیستم ازجمله توجّه به ضمیر ناخودآگاه را رمانتیسم جدید می‌دانند (میرصادقی،1373: 115).
در ادبیّات فارسی، دوره‌ای خاصّ به نام رمانتیسم وجود ندارد؛ امّا بیشتر آثاری که در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره سلطنت پهلوی در شعر فارسی به وجود آمده‌است تحت تأثیر ترجمه‌های آثار شاعران مکتب رمانتیسم فرانسوی، رنگ رمانتیسم به خود گرفت (میرصادقی،1373: 116). “رمانتیسم ایرانی بعد از انقلاب مشروطیت در ایران نضج گرفت و با افسانه نیما بالید و با آثار رمانتیک‌های بزرگی چون تولّلی و نادرپور به اوج خود رسید و سرانجام از اواسط دهه چهل به بعد رو به افول نهاد” (رفعت‌جو،1384: 72).
جریان شعری رمانتیک و فردگرا با عناوین مختلفی در ادبیّات فارسی مطرح است. حمید زرّین‌کوب در کتاب چشم‌انداز شعر نوی فارسی، این جریان را شعر نوی تغزّلی نامیده‌است. شفیعی کدکنی در کتاب شعر فارسی خود، عنوان اعتدالیون را برای این جریان برگزیده‌است. اسماعیل نوری‌علاءدر کتاب صور و اسباب در شعر امروز ایران، این جریان را تحت عنوان شعر نوی میانه‌رو معرفی می‌کند. نادرپور در مقدمه کتاب چشم‌ها و دست‌ها، این جریان را کلاسیک جدید خوانده‌است. اصطلاحات دیگری همچون شعر نوی سنّتی یا نوقدمایی، سنّتگرایان جدید و مدرنیست‌های محافظه‌کار نیز در سایر کتاب‌ها ازجمله کتاب تاریخ تحلیلی شمس لنگرودی برای این جریان به کار رفته‌است؛ امّا اصطلاح شعر رمانتیک، پرکاربردترینِ این نام‌ها است.