برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه در مورد شعر، رمانتیسم، جریان، مکتب، کتاب، ادبیّات

ل کلاسیسیسم دور افتاده‌بودند به مفهومی تحقیرآمیز به کار رفت و کمی بعد فریدریش‌فون‌شلگل در آلمان و مادام دوستال در فرانسه، این اصطلاح را برای مکتب جدیدی که در ادبیّات ظهور یافته‌بود؛ به کار بردند ادامه مطلب…

تحقیق در مورد شعر، نوستالژی، شاعر، سمبلیسم، اجتماعی، فرانسه

انتیستی باشد که در آن‌ها رگه‌هایی از سمبولیسم را می‌توان جست (اشرف‌زاده،1381: 232).وی به تمام و کمال نماینده شعر “رمانتیک” در حوزه “موج نو” است. آثار شعری‌اش عبارتند از:چشم‌ها و دست‌ها (1333)، دختر جام (1333)، ادامه مطلب…

دانلود مقاله در مورد سود، سهام، سرمایه، شرکتها، ،، معنی

یش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد (شباهنگ،1387،188)1.دلایل زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن ادامه مطلب…

دانلود تحقیق در مورد ، سرشت، شخصیتی، پرسشنامه، اختلال، پرهیزی

ه(پیلیسولو،2003). دامنه های کاربردی اصلی همبستگی بیولوژیکی عصب شناسی مربوط به ویژگی های شخصیتی، مطالعات ژنتیکی مربوط به شخصیت و مطالعات سبب شناسی و بالینی متعددی در روان پزشکی و روان تنی می باشد(فریمان68،1995؛ پیلیسولو،2002؛ ادامه مطلب…

دانلود مقاله با موضوع آتشی، شعر، دانشسرای، بوشهر، ، شاعر

زم شناخت همه مؤلفههای شعری آن شاعر، از جمله مؤلّفه‌های نوستالژی در شعر وی است. این امر می‌تواند کمک شایانی به نقد روان شناسی نموده و ژرف‌ساخت‌های شعر را از نظر روان شاعر بررسی نماید؛ ادامه مطلب…

مقاله با موضوع سرشت، منش، پاداش، پرسشنامه، شخصیت،

نرمال(کلونینگروشوراکیک،1992)و تفاوت میان اشکال مختلف مشخصات شخصیتی مربوط به آسیب شناسی نیز دراین چارچوب می باشد(شوراکیک، ووایت هد، پرزبیک وکلونینگر،1993).کلونینجر یکی از نظریه پردازان زیستی شخصیت است که با نگاه و تأکید بر پارامترهای زیست ادامه مطلب…

تحقیق درباره ، شخصیت، روان، شناسی، عاملی، شخصیتی

ی،احساسی،شناختی ومفهومی فرد تعریف شده که تعیین کننده واکنش های منحصر به فرد انسان نسبت به محیط است(داج4،2000؛به نقل از قسیم زاده،1389). در سالهای اخیررویکرد هایی روان-زیست شناختی در شخصیت ،رشد وتحول فزاینده ای داشته،بخشی ادامه مطلب…