مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره شعر، آتشی، فرانسه، نیما، (تمیمی،1385:، حزب

با سیاست نیز بعد از آشنایی با همین گروه‌ها آغاز شد” (یاحسینی،1382: 88).“در واقع لحظه اوّلی که من با حزب توده پیوند خوردم در اواخر شهریور ماه 1330 و در شیراز بود. این ابتدای زندگی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد سود، سهام، سرمایه، شرکتها، ،، معنی

یش بینی سودهای آتی، و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام واعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرد (شباهنگ،1387،188)1.دلایل زیر را می توان به عنوان علل و انگیزه پژوهش برای برگزیدن ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد شعر، نوستالژی، شاعر، سمبلیسم، اجتماعی، فرانسه

انتیستی باشد که در آن‌ها رگه‌هایی از سمبولیسم را می‌توان جست (اشرف‌زاده،1381: 232).وی به تمام و کمال نماینده شعر “رمانتیک” در حوزه “موج نو” است. آثار شعری‌اش عبارتند از:چشم‌ها و دست‌ها (1333)، دختر جام (1333)، ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع سود، سهام، :، حسابداری، سهامداران، سرمایه

– استقرایی صورت گرفته است. بدین ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات و سایت ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تایید و رد فرضیه ها ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد شعر، رمانتیسم، جریان، مکتب، کتاب، ادبیّات

ل کلاسیسیسم دور افتاده‌بودند به مفهومی تحقیرآمیز به کار رفت و کمی بعد فریدریش‌فون‌شلگل در آلمان و مادام دوستال در فرانسه، این اصطلاح را برای مکتب جدیدی که در ادبیّات ظهور یافته‌بود؛ به کار بردند ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله با موضوع سرشت، منش، پاداش، پرسشنامه، شخصیت،

نرمال(کلونینگروشوراکیک،1992)و تفاوت میان اشکال مختلف مشخصات شخصیتی مربوط به آسیب شناسی نیز دراین چارچوب می باشد(شوراکیک، ووایت هد، پرزبیک وکلونینگر،1993).کلونینجر یکی از نظریه پردازان زیستی شخصیت است که با نگاه و تأکید بر پارامترهای زیست ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع آتشی، شعر، دانشسرای، بوشهر، ، شاعر

زم شناخت همه مؤلفههای شعری آن شاعر، از جمله مؤلّفه‌های نوستالژی در شعر وی است. این امر می‌تواند کمک شایانی به نقد روان شناسی نموده و ژرف‌ساخت‌های شعر را از نظر روان شاعر بررسی نماید؛ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع سهام، سود، شرکتها، ،، ، عادی

شده / متغیرهای حذف شده117جدول (23-4) : ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و آزمون دوربین -واتسون بین متغیر مستقل و متغیر وابسته117جدول (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) متغیر مستقل و متغیر وابسته118جدول (25-4) : ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد ، سرشت، شخصیتی، پرسشنامه، اختلال، پرهیزی

ه(پیلیسولو،2003). دامنه های کاربردی اصلی همبستگی بیولوژیکی عصب شناسی مربوط به ویژگی های شخصیتی، مطالعات ژنتیکی مربوط به شخصیت و مطالعات سبب شناسی و بالینی متعددی در روان پزشکی و روان تنی می باشد(فریمان68،1995؛ پیلیسولو،2002؛ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد ذوب، فرایند، سمناک، مس، ، می‌شود.

. مهم‌ترین چالش‌های موجود در این زمینه به شرح زیر می‌باشند: باتوجه به منبع آلودگی، شدت و نوع عناصر آلاینده در محیط خاک چگونه می‌باشد؟ میزان تحرک و زیست دسترس پذیری عناصر آلاینده چقدر بوده ادامه مطلب…

By 92, ago