که جرایم ثبتی ذیل جرایم اقتصادی دسته بندی می‌شوند و این جرایم چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند لذا شناخت تأثیر قوانین و عملکردها در پیشگیری از آنها از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است ما نیز با شناخت این ضرورت و برای برداشتن گامی در راستای این مهم میخواهیم در این رساله به اهداف ذیل جامه عمل بپوشانیم:
(1) شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی.
(2) تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.
(3) شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا.
ج) سؤالات تحقیق
سؤال اصلی:
طرح جامع کاداستر چگونه و چه تأثیری در پیشگیری از جرایم ثبتی دارد؟
سؤالات فرعی:
1. اجرای طرح جامع کاداستر درپیشگیری کدام یک از جرایم ثبتی اثر مثبت و در کدام اثر منفی دارد و در کدام بلا اثر است؟
2. ملزومات تقنینی و اجرایی جهت تأثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور در پیشگیری از جرایم ثبتی کدامند؟
3- آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟
د) فرضیه تحقیق
اجرای طرح جامع کاداستر با کاهش جرایم ثبتی ارتباط مستقیم داردو می‌تواند در موضوع استعلامات ثبتی، با شفاف سازی نقل و انتقالات معاملات رسمی و تثبیت حدود و اطلاعات مالکیت ها و صدور سند مالکیت کاداستری در قالب طرح کاداستر و غیر قابل جعل بودن آن ٍاختلافات و ارتکاب جرایم ثبتی را تا میزان زیادی کاهش دهد.
اجرای طرح جامع کاداستر مستقلا زمینه ارتکاب برخی از جرایم ثبتی را به طور کامل از بین می‌برد و در عین حال نسبت به برخی از جرایم ثبتی بی اثر است.
جهت تاثیر گذاری هرچه بهتر طرح مذکور مبتنی است که قانون ثبت نیز باید منطبق با طرح جامع کاداستر تغییر و اصلاح گردد.
جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است و یکی از این تدابیر اثر انگشت الکترونیکی در دفاتر اسناد رسمی است که به تازگی در این دفاتر راه اندازی شده است .
ه‍ ) پیشینه تحقیق
طبق تحقیقات حقیر در کشور ما تا کنون هم در زمینه جرایم ثبتی و هم در زمینه چیستی و چگونگی انواع کاداستر و نیز در خصوص مفاهیم و روشهای پیشگیری از جرم تحقیقاتی انجام شده است که چند نمونه از آنها عبارتند از:
1 ـ رضا پناه، محسن، 1392، نقد و بررسی جرایم ثبتی
2 ـ شهری، غلامرضا، 1379، حقوق ثبت اسناد و املاک
3ـ براتی حسین آبادی، زهرا، 1389، پایان نامه‌ای تحت عنوان ارتباط تکنولوزی با ارتکاب جرایم ثبتی، چالش
4ـ علومی، محمد صادق، 1390، پایان نامه‌ای تحت عنوان نقش کاداستر در اثبات و احراز مالکیت
5ـ جلیلی، معصومه، 1382، مقاله‌ای با عنوان مفهوم کاداستر در حقوق ثبت و مطالعه و بررسی تطبیقی آثار آن
لکن با تحقیقاتی که انجام داده ام مشخص گردید در این زمینه تا کنون تحقیق مستقل و جامعی چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح اداری و فنی صورت نگرفته است.
و) اهداف تحقیق
مهم‌ترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:
1 ـ شناخت دقیق و کامل تأثیرات اجری طرح جامع کاداستر در حوزه جرایم ثبتی
2 ـ تشخیص و تمیز جرایم ثبتی‌ای که زمینه ارتکاب آنها مشخصا، فقط با اجرای طرح جامع کاداستر از بین خواهد رفت و جرایمی که علاوه بر اجرای طرح کاداستر نیاز به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگر دارند و نیز جرایم ثبتی‌ای که اجرای طرح مذکور تأثیری در زمینه ارتکاب آنها ندارد.
3 ـ شناخت ضعف‌ها و نواقص طرح مذکور در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرایم ثبتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح قانون و نحوه اجرا
ز) روش تحقیق
نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی است زیرا نتایج حاصل از آن می‌تواند در رفع نیازها و ابهامات موجود در خصوص نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی مورد استفاده قرار گیرد و براساس روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است چرا که در این تحقیق به سؤالات “چیست و چگونه هست” پاسخ داده شده به گونه‌ای که با توصیف مفاهیم مربوطه و تحلیل قوانین و مقررات جرایم ثبتی و قانون طرح جامع کاداستر و نتایج حاصل ازاجرای آن و استفاده از روش‌های استدلالی در تطبیق این نتایج با شرایط ارتکاب جرایم مذکور به شرح و بررسی تأثیرات پیشگیرانه اجرای طرح کاداستر در جرایم ثبتی خواهیم پرداخت.
روش جمع آورری اطلاعات نیز مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای بوده و در این روش منابع موجود مورد بررسی قرارگرفته و سپس مورد استناد واقع شده اند.
ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق
1 ـ کمبود منابع و در واقع از آنجایی که قانون جامع کاداستر به تازگی به تصویب رسیده در بسیاری از موارد با نبود منابع مرتبط به روز و مفید و منطبق با قانون جدید روبرو بودیم و محدود منابع موجود نیز مربوط به قوانین مرتبط قبلی بوده که با تصویب قانون جدید نسخ گردیده.
2 ـ قانون جدید التصویب طرح جامع کاداستر به تازگی به اجرا در آمده است ولی تاکنون نتایج و آمار ملموسی در دست نمی باشد.
ط) سازماندهی تحقیق
این تحقیق دارای یک مقدمه و سه فصل است که فصل اول به بیان مفاهیم مورد نیاز و ضروری در تحقیق پرداخته شده است. از جمله این مفاهیم کاداستر، انواع کاداستر و مفاهیم مرتبط با آن، جرایم ثبتی، تفاوت این جرایم با تخلفات ثبتی، انواع جرایم ثبتی، عوامل آن، مفهوم پیشگیری، انواع پیشگیری و… است. در فصل دوم جرایم ثبتی خاص و جرایم ثبتی در حکم جعل و ارکان جرمهای مذکور وتأثیر کاداستر درپیشگیری ازآنها را مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته است و در فصل سوم نیز جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری و تأثیر کاداستر در پیشگیری از این جرایم را تحلیل و بررسی نموده ودر پایان با نتیجه گیری وچند پیشنهاد و ذکر منابع و مآخذ و نگارش چکیده انگلیسی به رساله خویش پایان داده ام.

فصل اول: مفاهیم، تاریخچه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی

در ابتدا و در فصل نخستین به بررسی مفاهیم اصلی و فرعی کاداستر و جرایم ثبتی و انواع و علل آن به شرح ذیل می‌پردازیم:
مبحث اول: مفاهیم
در ذیل مفاهیم اصلی مرتبط با بحث را در سه گفتار باموضوع های کاداستر ، جرایم ثبتی و پیشگیری از جرم تبیین می نماییم.
گفتار اول: کاداسترومفاهیم مشابه ومرتبط با آن
در بیان مفهوم کاداستر ابتدا تعاریف مختلف از کاداستر و سپس مفاهیم مشابه و مرتبط به آن، بدین شرح بررسی می شود.
الف) تعاریف کاداستر
کلمه کاداستر از کلمه یونانی Katastichon به معنی “دفترچه یادداشت” گرفته شده است، این واژه در طول زمان در زبان لاتین به “Capitastrum” تغییر یافته است و یونانی‌ها و رومی‌ها آن را برای تعیین محدوده زمین‌ها و میزان اخذ مالیات به کار می‌بردند. در قرن هجدهم در کشورهای صنعتی، همپای تحولات اقتصادی و اجتماعی، نحوه استفاده از زمین (کاربری زمین) و تعیین مشخصات آن مورد توجه خاص قرار گرفت و به تدریج به روش‌ها و تکنیک‌های دقیق‌تری برای ثبت مشخصات زمین و مالکیت آن به کار گرفته شد1، که تحت عنوان کاداستر معروف گردید.2 در واقع، کاداستر تایید جغرافیایی نظام ثبت مالکیت زمین است. هدف کاداستر باید تضمین آن باشد که قطعات در رابطه جغرافیایی صحیح باهم نشان داده شوند و مرزهایشان به طور صحیح و به گونه‌ای که موثر در رسیدن به اهداف ثبت مالکیت زمین باشد، تعیین شوند. بنابراین استفاده از کاداستر دستیابی به یک نظام اطلاعاتی را که شامل دو قسم اطلاعات است فراهم می‌کند: یک قسم، نقشه‌های جغرافیایی که نشان دهنده سایز و موقعیت همه قطعات زمین هستند و قسم دیگر متن ثبت شده‌ای که شامل وضعیت حقوقی هر قطعه زمین می‌باشد. ثبت زمین و کاداستر ارتباط قوی‌ای باهم دارند و می‌توانند مکمل هم باشند. این ارتباط به اندازه‌ای است که برخی ترکیب نظام عینی و کاداستر را سبب ایجاد یک نظام جدید ثبت املاک دانسته‌اند و از آن با نام‌های مختلفی چون “نظام جامع ثبت زمین3” “نظام کاداستر4” ، “نظام مدیریت زمین5” یادکرده اند.
به نظر می‌رسد یادکردن از کاداستر