نند.لذا این نوشتار در صدد بیان اشتراکات ومتشابهات بین بنی امیه وفرقه وهابیت از منابع روایی اهل سنت وشیعه است و با توضیح روش وسیاست های اعتقادی وحکومتی بنی امیه به تطبیق آن با سیاست های اعتقادی ودینی وهابت می‌پردازد تا بتواند به خوانند ثابت نمایید که داعیه داران سلف اسلام کسانی جز ادامه دهندگان راه بنی امیه نیستند.
پیشینه تحقیق
پژوهشگران از جنبه های مختلفی به بررسی و ارزیابی این فرقه ی نوظهور همت گماشته اند لکن پرداختن به سرچشمه و منبع اصلی این فرقه کاری است که این پایان نامه تلاش می‌کند به معرفی و بررسی این سرچشمه که فتنه دوران معاصر را باعث شده است بپردازد.لذا به ازجمله فعالیتهای مستقل که در این زمینه صورت گرفته اشاره ای می‌شود
1) المحلی فی شرح المجلی
ابن‌ حزم‌ این‌ کتاب‌ را بر پایه فقه‌ شافعی و پیش‌ از گرایش‌ به‌ مذهب‌ ظاهریه تألیف‌ کرده‌ بود که‌ شرحی‌ است‌ بر المُجَلّی‌ نوشته دیگر خودش‌، متن‌ آن‌ همچنان‌ در ?? جلد در بیروت‌ منتشر شده‌ است‌. که بعضی از الگو گیری های وهابیت از بنی امیه را بیان نموده است.
2) کتاب تاریخ مدینهدمشق ابن عساکر
کتاب تاریخ مدینه دمشق و اخبارها و اخبار من حلّها، این کتاب در اصل پانصد و هفتاد جزء بود و نسخه جدید آن در هشتصد جزءبه چاپ رسیده که به تشریح تاریخ بنی امیه می‌پردازد.
3) “مفاهیم یجب أن تصحّح” (مفاهیمى که باید اصلاح گردد)
یوسف بن علوى کتاب “مفاهیم یجب أن تصحّح” را در نقد افکار و عقاید آن ها نوشت. او با لحنى مؤدّبانه و عالمانه (همان گونه که از نام کتاب پیداست) به نقد مهم ترین پایه هاى فکرى این گروه تندرو پرداخت و در همه جا بر آیات قرآن و احادیث پیغمبر اکرم? از منابع معتبر اهل سنّت تکیه کرد و به کتاب ها و منابعى استناد جست که وهّابى هاى تندرو نیز قادر بر انکار آن نبودند.
او به عنوان این که یک سلسله مفاهیم در مغز این گروه است که سبب تکفیر بسیارى از مسلمانان و اباحه نفوس و اموال آن ها شده و رشته وحدت را گسسته است، و باید این مفاهیم اصلاح گردد به میدان آمد، و به خوبى از عهده کار برآمد.
ولی آنچه این تحقیق را از باقی تحقیقات در این زمینه ممتاز میکند پرداختن به اشتراکات ومتشابهات وهابیت وبنی امیه به صورت مستقل در این تحقیق ونقدآنهابا استناد به روایات اهل سنت و تشیع با روی کرد عالمانه با استفاده از این منابع می‌باشد.
ضرورت تحقیق
از آنجا که فرقه ی وهابیت با معرفی کردن خود به عنوان اهل سنت یا شاخه ای از این مذهب خواهان فتنه انگیزی میان شیعه و اهل سنت می‌باشند ضروری می‌نماید که عقاید و أفکار آنان که بر گرفته از دوران یهود و بنی أمیه می‌باشد، شناسایی شود و به مقابله با افکار پلید آنها اقدام شود تا موجبات خدشه دار ساختن وجهه أهل سنت نگردند و جوانان را نیز منحرف نسازند.
هدف تحقیق
معرفی فرقه های وهابیت و بیان آراء و دیدگاههای آنان و وجوه اشتراک و اختلاف عقاید آنان با اهل سنت به منظور تمییز دادن آنان از اهل سنت، و نیز بررسی منشأ پیدایش این افکار و عقاید به هدف دوری از دام فتنه وهابیت از اهداف این تحقیق بشمار می‌آید.
سؤالات تحقیق
الف) سؤالات اصلی
وجوه اشتراک وهابیت با بنی أمیه در چیست؟
ب) سؤالات فرعی
1- فرقه بنی امیه چگونه فرقه ای است؟ بنیان گذاران و مروجان فرقه چه کسانی هستند؟
2- فرقه بنی امیه چگونه فرقه ای است؟ بنیان گذاران و مروجان فرقه چه کسانی هستند؟
3- مشترکات بنی امیه و وهابیت در چیست؟
فرضیه ها
الف) فرضیه‌های اصلی
1-عدم مقبولیت فرقه وهابیت و مغایرت داشتن أفکار و عقاید آنان با عقاید مذهب تسنن
2-راههای مقابله با افکار جاهلانه وهابیت
3-نقد دیدگاههای فرقه وهابیت از منظر اسلام
ب) فرضیه‌های فرعی
1-عدم مقبولیت فرقه وهابیت و مغایرت داشتن أفکار و عقاید آنان با عقاید مذهب تسنن
2-راههای مقابله با افکار جاهلانه وهابیت
3-نقد دیدگاههای فرقه وهابیت از منظر اسلام
روش انجام تحقیق
روش بحث کتابخانه ای و نیز مراجعه به سایت ها و وبلاگ های اینترنتی مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشد.

فصل اول: بنی امیه
بنی امیه در لغت
لغت “بنی امیه” از دو بخش تشکیل شده است.
1- بنی (بنین): جمع ابن که در لغت عربی به معنی پسر است.1 و از ریش? بُنَی به معنی ساختن عمارت و بناست، نامیدن فرزند به ابن از این جهت است که پدرش او را ساخته است.2
2- امَیه: مُصَّغر اَمَه3و در لغت به معنی کنیز می‌باشد.4 (اُموی و اَمَوی هر دو صحیح است)5
“بنی امیه” در اصطلاح شاخه‌ای از خاندان قریش است که در سال 41 هـ . ق تا 132 هـ .ق بر سراسر جهان اسلام و از سال 138 هـ .ق تا 422 هـ . ق بر اسپانیا حکومت کردند.
جد بزرگ این خاندان “امیه بن عبد شمس”، جد مشترک عثمان بن عفان و معاویه بن ابی سفیان است، .6 وی همان امی? اکبر است و دربار? وی بیش از چند روایت مختصر چیزی در دست نیست.7
فرزندان امیه به دو گروه “اَعیاص” و “عنابِس” تقسیم می‌شوند:
عاص، ابوالعاص، عیص و ابوالعیص از این رو که در نامشان شباهت وجود دارد به “اعیاص” شهرت یافته‌اند، مروان بن حکم و فرزندانش از نسل اعیاص هستند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

دست? دیگر به جهت مقاومت در نبرد عکاظ به “عَنْسَبه” یعنی شیر، مشهورند و به ایشان “عنابس” گویند، پدر ابوسفیان (حرب)، ابوسفیان و فرزندش معاویه از نسل عنابس هستند.8
نسب بنی اُمیه
از جمله فرزندان عبدمناف، جدّ سوم پیامبر بزرگ اسلام? یکی هاشم بود و دیگری عبدشمس.هاشم که بنی هاشم به او منسوبند، پدر عبدالمطلب است. عبدالمطلب دوازده پسر داشت که کوچکترین آنان به نام عبدالله، پدر حضرت ختمی مرتبت? است و یکی دیگر ابوطالب، پدر امیرالمؤمنین ع و دیگری عباس، جدّ خلفای بنی العباس می‌باشد. بنابراین این، هر هاشمی که در جهان یافته شود از فرزندان عبدالمطّلب است، زیر از فرزندان دیگر هاشم، نسلی باقی نماند.
عبدشمس فرزندان متعدّدی داشت که سه تن از آنها “آمَیه” نام داشتند: اُمیه الاکبر، اَمّیه الأصغر، عبد اَمیّیه ؛ فرزند دیگر او به نام ربیعه بود؛ وی پدر عُتبَه و شَیبه است که در جنگ بدر کشته شدند؛ هند زوج? ابوسفیان و مادر معاویه، دختر ربیعه بود.
اُمیه الاکبر، چند پسر داشت از جمله حَرب چدر ابوسفیان و ام جمیل، همسر ابولهب. یکی دیگر از فرزندان اُمیه الاکبر، ابوالعاص پدر عفّان، پدر عثمان است و فرزند دیگر او حَکَم پدر مروان است.9 بنا بر این، عثمان بن عفّان و مروان بن الحَکَم، پسر عمو بودند.
با توجه به آنچه گفته شد. معلوم می‌شود که همه کسانی از بنی امیّه که به خلافت رسیدند از فرزندان اُمیه الاکبر بودند؛ از اَمیه به بعد، نسبتشان با یکدیگر تفاوت پیدا می‌کند: عثمان که نخستین کسی است از امویان که عنوان خلیفه را پیدا کرد و خلیف? سوّم از خلفای راشدین محسوب می‌شود، فرزند عفّان بن ابی العاص ابن اُمیه است و معاویه و یزید و معاویه بن یزید که از خلافت کناره گیری کرد و خالد ابن یزید که مدت کوتاهی او را خلیفه خواندند، از اولاد ابوسفیان بن حرب بن اُمیه هستند و مروانیان که مؤسس حکومت آنها مروان بن الحُکم، و بعد از وی پسرش عبدالملک بودند، تا مروان بن محمد معروف به مروان حمار که با کشته شدن او به دست یاران آل عباس، حکومت بنی اُمیه در شام، از میان رفت، از فرزندان مروان بن الحکم بن ابی العاص بن اُمیّه هستند. همچنین، حکام بنی اُمیه در اَندُلُس(اسپانیا) از مروانیان بودند، زیرا بنیانگذار آن حکومت، عبدالرحمن الداخل پسر مروان بن هشام بن عبدالملک بن مروان بود.
بنی اُمیه از جاهلیت تا بعثت پیامبر?
آنان به سبب سکونت در اطراف کعبه و مرکز مکه از قریش بطائح (قریشیان مرکز) به شمار مى‌‌آمدند.10 بعدها با فتح مکه (سال هشتم هجرت) برخى از آنان به مدینه مهاجرت کردند، چنان که در پایان خلافت عثمان شمار آنان با موالى ایشان در آن شهر حدود 1000 تن دانسته شده است.11با گسترش فتوحات، بنى‌‌امیه افزون بر شام، محل امارت یزید‌‌بن ابى‌‌سفیان و برادرش معاویه و جانشینان وى در عراق و آفریقا نیز حضور یافتند. از قر