امل: زمینه‌سازی معصومین( در باورپذیری غیبت، بازتاب باور داشت غیبت تا قبل از غیبت صغرا، غیبت صغرا و اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر شیعیان در زمان غیبت صغرا، می‌باشد. در این فصل به بیان روایات ائمه( در باب غیبت و همچنین روش عملی آنان در آماده‌سازی جامعه برای پذیرش امر غیبت پرداخته شده است. سپس برخی از مهمترین انشعاباتی که در نتیجه‌ی ادعای مدعیان مهدویت تا قبل از غیبت صغرا شکل گرفته عنوان شده و در ادامه به بررسی روزگار غیبت صغرا و فضای حاکم بر آن پرداخته شده است. این فصل از فصول زمینه‌ای می‌باشد و در پاسخ به یکی از سؤالات فرعی آورده شده است.
– فصل سوم: “انشعابات شیعی در روزگار غیبت صغرا” شامل: بررسی فرقه‌ی ایجاد شده در این دوره (واقفیه، جعفریه، محمدیه، قائلین به انقطاع امامت و قطعیه ) دراین فصل پس از معرفی و بیان دیدگاه‌هایی این انشعابات از نگاه کتاب‌های ملل و نحل و کتب تاریخی، به نقد آن‌ها پرداخته شده است و در پایان فصل با ارائه‌ی دیدگاه گروه امامیه- اثناعشریه به ناحق بودن سایر گروه‌ها اثبات می‌شود. این فصل، فصل اصلی است و در پاسخ به سؤال اصلی می‌باشد.
– فصل چهارم: “تحلیل و بررسی انشعابات شیعی در روز گار غیبت صغرا” شامل: زمینه‌ها و عوامل پیدایش فرقه‌ها، امتداد تاریخی و زمینه‌ها و عوامل افول فرقه‌ها. در این فصل ابتدا به ذکر عوامل پیدایش این فرقه‌ها پرداخته شده( عوامل زمینه‌ساز، عوامل تسهیل کننده و عوامل شتاب زا) و سپس به ذکر امتداد تاریخی و پیامدهای این فرقه‌ها پرداخته شده و با توجه به اینکه امتداد تارخی طولانی نداشته و به زودی به تاریخ پیوستند و این مهم معلول عواملی بوده در ادامه به بیان عوامل نابودی و از بین رفتن این فرقه‌ها(نقش امام در هدایت تکوینی و تشریعی جامعه و ارتباط با شیعیان از طریق مکاتبه و همچنین از طریق نائبان، و همچنین به نقش متکلمان و نائبان امام) در این زمینه پرداخته شده است. سپس نتیجه‌گیری و پیشنهادات کاربردی و فهرست منابع ذکر شده است.
1.9 جنبه‌ی نوآوری وجدید بودن تحقیق:
اگر چه محتوای این پژوهش، به طور عمده مبتنی بر زحمات گذشتگان از دانشمندان و بزرگان پیرو مکتب اهل بیت(، و ادامه‌ی کار آنان است، اما نوآوری پایان نامه در این است که:
– برخلاف تحقیقات انجام شده در این زمینه که تاریخی صرف یا کلام صرف می‌باشند، سعی ما در این پژوهش این می‌باشد که آمیزه‌ای باشد از تاریخ و کلام.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

– نکته‌ی دیگری که قابل تأمل است در این پژوهش سعی شده است که سیر و چینش مطالب به نحوی باشد که بین انشعابات ایجاد شده در قرون اولیه، در غیبت صغرا و همچنین در عصر غیبت کبرا ارتباط برقرار شود، به طوری که ما به مناسبت در فصل‌های مختلف و بیشتر در فصل آخر ضمن بررسی زمینه‌های ایجاد این انشعابات به موارد مشابه آن در سایر زمان‌ها و بخصوص در زمان حال بپردازیم و به این طریق دامنه‌ی بحث کاربردی شود.
– در این پژوهش، تلاش شده است تا در ضمن مباحث مطرح شده، منابع گوناگونی نیز به خواننده معرفی شود. و با توجه به اهمیت بحث، مطالب مهم با استناد به آیات و روایات و یا منابع اصلی و معتبر ذکر شده است مخصوصا‍‍ً در فصل سوم. و همچنین بخش‌هایی که ارتباط مستقیم با حضرت مهدی( داشته است.
– با توجه به این‌که محتوای این پایان نامه تاریخی- کلامی است، سعی نگارنده بر این بوده که سیر طرح مطالب بر اساس تاریخ زندگی مؤلفان باشد و هم در متن و هم در فهرست منابع وفات مؤلفین قرون گذشته ذکر شده است.
– از آنجایی که بیشتر کتاب‌هایی که در موضوع مورد نظر نگاشته شده، فقط به نقل تاریخی این فرقه‌ها پرداخته‌اند و کمتر به تحلیل و بررسی زمینه‌های پیدایش آن‌ها اشاره شده است. برجسته‌ترین نوآوری در این اثر تحلیل چرایی و چگونگی این فرقه‌ها و نیز سرانجام آن‌ها در غیبت صغرا است.